สิทธิพิเศษ.....ฟรี

ถ้าท่านสมัครเป็นสมาชิกผู้ติดตาม

เมื่อมีบทความใหม่ ระบบจะส่งให้ท่านโดยตรง

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
การกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนใหม่

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตารางขั้นบันได

http://www.ocsc.go.th/ocsccms/uploads/circular/ccl0000335.pdf
เอาไว้ดูอัตราเงินเดือนเมื่อได้รับการเลื่อนระดับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น